உங்கள் வாக்காளர் அட்டை பெயர் பட்டியலை தொகுதி வாரியாக Download செய்வது எப்படி?

464
பாருங்க:  திமுக - காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை ஓவர் - காங்கிரஸுக்கு 10 தொகுதிகள்
Previous article2019 புதிய வாக்காளர்களுக்கு அடையாள அட்டை எங்கே கிடைக்கும் தெரியுமா?
Next article2019 புதிய வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கா? இல்லையா? tn voter list pdf 2019