தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை 2019 தொடங்கியது!

 

பாருங்க:  தமிழகத்தில் இன்று(07-05-2019) எங்கெல்லாம் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது?