பாருங்க:  கொரோனாவை எஞ்சாய் பண்ணுகிறேன்! வீடியோ வெளியிட்டு ரசிகர்களிடம் வாங்கிக் கட்டிக் கொண்ட இயக்குனர்!