2019 வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரத்தை தெரிந்து கொள்ள – தேர்தல் ஆணையத்தின் ‘செயலி’

202
வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரத்தை தெரிந்து கொள்ள
பாருங்க:  கெட்ட வார்த்தை போட்டி வைத்தால் முதலிடம் பிடிப்பேன் - ஜெயக்குமார் பேட்டி