5 லட்சத்தை தின்ற கரையான் விவசாயி வேதனை

19

கரையான்கள் மிக ஆபத்தான ஒரு உயிரினமாகவே கருதப்படுகிறது. இதனால் மக்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்றாலும் உடைமைக்கு என்றும் ஆபத்துதான். பல மரச்சாமான்களை கரையான் அரித்து தின்று விடும் எவ்வளவு உயர்ந்த மரச்சாமானாக இருந்தாலும் அதற்கு தெரியப்போவதில்லை .

அதேபோல் பேப்பர்களை கரையான் அரிக்கும். அதுவும் பணத்தை கரையான் அரித்தால் அவ்வளவுதான். ஆந்திராவில் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தை சேர்ந்த விவசாயி ஜமாலையா வங்கிக்கணக்கு இல்லாததால் தனது வீட்டில் இரும்பு பெட்டியில் 5 லட்சம் வரை சேர்த்து வைத்துள்ளார். வீடு கட்டும் ஆசையில் சேர்த்து வைத்து இருந்திருக்கிறார்.

இதை அறியாத கரையான் 5 லட்சத்தையும் அரித்து தின்றுவிட்டது வருத்தத்திற்குரிய விசயமாகும் இதனால் விவசாயி கலங்கி போய் இருக்கிறார்.

பாருங்க:  நீட் தேர்வு மோசடி : மாணவர் இர்ஃபானின் தந்தையும் போலி மருத்துவர்