2019 தீபாவளி பட்டாசு – 2 மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க முடியும்!

1075
2019 தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடிக்கும் நேரம்

2019 தீபாவளி பட்டாசு – 2 மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க முடியும்!

 

பாருங்க:  அடித்து உதைப்பார்.. மொட்டை அடித்து சித்ரவதை செய்வார் - சந்தியாவின் தாய் கண்ணீர் பேட்டி