வீட்டில் இருந்தே வாக்குச்சாவடியில் வரிசை எப்படி இருக்கிறது அறியலாம்? tamil nadu election 2019

386
பாருங்க:  தமிழகத்தில் 71.90% வாக்குப்பதிவு; சத்திய பிரதாசாஹூ!