விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் வழங்க அரசாணை; தமிழக அரசு உத்தரவு!

411
விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் வழங்க அரசாணை
பாருங்க:  தமிழகத்தில் சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ.6000 வழங்கும் திட்டம் எப்போது தெரியுமா?