விரைவில்! புதிய Rs.20 ரூபாய் நாணயம் அறிமுகம்! இருபது ரூபாய் நாணயம்|Rs 20 coin

329
புதிதாக அறிமுகமாக உள்ள 20 ரூபாய் நாணயம் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்

புதிதாக அறிமுகமாக உள்ள 20 ரூபாய் நாணயம் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்!

பாருங்க:  என்னை கைது செய்தால்? - கமல்ஹாசன் எச்சரிக்கை