விரைவில்! புதிய Rs.20 ரூபாய் நாணயம் அறிமுகம்! இருபது ரூபாய் நாணயம்|Rs 20 coin

461
புதிதாக அறிமுகமாக உள்ள 20 ரூபாய் நாணயம் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்

புதிதாக அறிமுகமாக உள்ள 20 ரூபாய் நாணயம் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்!

பாருங்க:  அக்சரா ஹாசனின் புதிய பட பர்ஸ்ட் லுக்