விரைவில்! புதிய Rs.20 ரூபாய் நாணயம் அறிமுகம்! இருபது ரூபாய் நாணயம்|Rs 20 coin

394
புதிதாக அறிமுகமாக உள்ள 20 ரூபாய் நாணயம் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்

புதிதாக அறிமுகமாக உள்ள 20 ரூபாய் நாணயம் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்!

பாருங்க:  நாளை திறக்கிறது டாஸ்மாக் கடைகள்! கொஞ்சம் இதைப் படித்துவிட்டு செல்லுங்கள்!