இனி அவசரகால உதவிக்கு 112 எண் மட்டுமே!

பாருங்க:  மக்கள் நீதி மய்யம், நாம் தமிழர் கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் தெரியுமா?