பாருங்க:  ஏப்ரல் 21 – கொரோனா பாதித்த மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை பட்டியல்