ரூ.2,000 நோட்டுகள் அச்சிடுவது நிறுத்தப்பட்டதா? என்ன காரணம்?

150

ரூ.2000 இனி கிடையாது; RBI அடுத்த அதிரடி!!

 

பாருங்க:  பெரம்பலூரில் டைனோசர் முட்டை