ரூ.2000 நிதியுதவி கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவடையாததால் சிக்கல்!

304
ரூ2000 ஊக்கத்தொகை

ரூ.2,000 ஊக்கத்தொகை கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவடையாததால் சிக்கல்!

பாருங்க:  நாம் தமிழர் கட்சிக்கு கரும்பு விவசாயி சின்னம்!