ரூ.2000 சிறப்பு நிதியுதவி பட்டியல் வெளியீடா? #ரூ2000ஆயிரம்வழங்கும்திட்டம்!

307
ரூ 2000 சிறப்பு நிதியுதவி
பாருங்க:  குடையோடு வந்தால் மட்டுமே சரக்கு! இப்படி ஒரு கண்டீஷனா?