ரூ.2000, ரூ.1000 சிறப்பு நிதி யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? Tamilnadu Rs 2000 scheme!

356
ரூ 2000 உதவித் தொகை
பாருங்க:  வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் 60 லட்சம் பேருக்கு ரூ.2,000 சிறப்பு நிதி - tamil nadu go 2019