மாநகராட்சியானது ஆவடி|Avadi – 15th Corporation in TamilNadu

480

3 நகராட்சிகள் 11 ஊராட்சிகளை இணைத்து ஆவடி மாநகராட்சி!

பாருங்க:  மீண்டும் ஒரு சாதி அவலம்.. கொட்டும் மழையில் பிணம் எரிப்பு - மதுரையில் அதிர்ச்சி