“தி வேல்ட்ஸ் பெஸ்ட்” டைட்டிலை வென்றார் தமிழக சிறுவன்!

356
தி வேல்ட்ஸ் பெஸ்ட், சென்னையை சேர்ந்த லிடியன், லிடியன் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் மாணவன், Lydian worlds best champion, உலகின் தலைசிறந்த கலைஞர்
பாருங்க:  கொரொனா பரிசோதனையை 30 நிமிடங்களில் கண்டறிய வருகிறது ”ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டுகள்”