தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ. 2,000 நிதி உதவி கிடைப்பது எப்படி? முழு விளக்கம்!

404
தமிழக அரசு வழங்கும் 2,000 நிதி உதவி கிடைப்பது எப்படி

தமிழக அரசு வழங்கும் 2,000 நிதி உதவி கிடைப்பது எப்படி?

பாருங்க:  வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 உதவி! முதலமைச்சர் அறிவிப்பு!!