தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.2000 திட்டத்திற்கு தடை வருமா?

356
தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.2000 திட்டத்திற்கு தடை வருமா

தமிழக ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.2,000 திட்டத்தை நிறுத்தி வைக்க கோரி மனு தாக்கல்!

பாருங்க:  தமிழக அரசு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.2000 தர ரூ.1,200 கோடி நிதியை ஒதுக்கியது!