தமிழக அரசு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.2000 தர ரூ.1,200 கோடி நிதியை ஒதுக்கியது!

407
தமிழக அரசு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.2000 தர ரூ.1,200 கோடி நிதியை ஒதுக்கியது
பாருங்க:  சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமாருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த சாயிஷா