தமிழக அரசு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.2000 தர ரூ.1,200 கோடி நிதியை ஒதுக்கியது!

300
தமிழக அரசு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.2000 தர ரூ.1,200 கோடி நிதியை ஒதுக்கியது
பாருங்க:  ரூ. 2 ஆயிரம் திட்டத்திற்கு தடை விதிக்க முடியாது - நீதிமன்றம் அதிரடி!