தமிழக அரசின் ரூ.2000 சிறப்பு நிதி திட்டத்திற்கு தடையில்லை!

367
தமிழக அரசின் ரூ 2000 சிறப்பு நிதி திட்டத்திற்கு தடையில்லை
பாருங்க:  ரூ.2000, ரூ.1000 சிறப்பு நிதி யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? Tamilnadu Rs 2000 scheme!