தமிழக அரசின் ரூ.2000 சிறப்பு நிதி திட்டத்திற்கு தடையில்லை!

326
தமிழக அரசின் ரூ 2000 சிறப்பு நிதி திட்டத்திற்கு தடையில்லை
பாருங்க:  பிப்.,24 முதல் ரூ.2000 வழங்கும் திட்டம்! நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?