பாருங்க:  அக்டோபர் 15 வரை ஹோட்டல்கள் மூடப்படுமா? அதிர்ச்சி அளித்த தகவல்