பாருங்க:  எங்க கூட்டணிக்கு வாங்க - கமலுக்கு அழைப்பு விடுத்த காங்கிரஸ் தலைவர்