தமிழகத்தில் சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ.6000 வழங்கும் திட்டம் எப்போது தெரியுமா?

373
பாருங்க:  இன்று விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் அளிக்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் பியூஷ் கோயல்!