தமிழகத்தில் இன்று(07-05-2019) எங்கெல்லாம் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது?

284
தமிழகத்தில் இன்று(07-05-2019) எங்கெல்லாம் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது
பாருங்க:  தன் பெயரை தவறாக பயன்படுத்தியதால் அஜீத் விட்ட வக்கீல் நோட்டீஸ்