டிக் டாக் செயலியை தடை செய்ய நடவடிக்கை! தமிழக அரசு அதிரடி!

399
விரைவில்! தமிழ்நாட்டில் டிக் டாக் செயலி பயன்படுத்த தடை!

விரைவில்! தமிழ்நாட்டில் டிக் டாக் செயலி பயன்படுத்த தடை!

பாருங்க:  இந்தியாவில் கொரோனா எண்ணிக்கை பூஜ்ய எண்ணிக்கையை தொடுவது எப்போது? ஆய்வு முடிவுகள்!