டிக் டாக் செயலியை தடை செய்ய நடவடிக்கை! தமிழக அரசு அதிரடி!

345
விரைவில்! தமிழ்நாட்டில் டிக் டாக் செயலி பயன்படுத்த தடை!

விரைவில்! தமிழ்நாட்டில் டிக் டாக் செயலி பயன்படுத்த தடை!

பாருங்க:  இப்படி ஆகிப்போச்சே ! சொந்த தொகுதியில் கோட்டை விட்ட பழனிச்சாமி