சென்னையில் உணரப்பட்ட நில அதிர்வுக்குக் காரணம் என்ன? வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம்!

290
சென்னையில் உணரப்பட்ட நில அதிர்வுக்குக் காரணம் என்ன
பாருங்க:  கொரோனா சந்தேகத்தால் மனைவியை பிரித்துவிட்டனர்! கணவனின் செயலால் பரபரப்பான கலெக்டர் அலுவலகம்!