சென்னையில் உணரப்பட்ட நில அதிர்வுக்குக் காரணம் என்ன? வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம்!

399
பாருங்க:  தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தல் நிலவரம்