ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.2000 வழங்கும் திட்டம் எப்போது ஆரம்பம் தெரியுமா?

346
ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.2000 வழங்கும் திட்டம் எப்போது தெரியுமா
பாருங்க:  இயக்குனர் எஸ்.ஏ சந்திரசேகர் பாஜகவில் சேருகிறாரா