ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.2000 வழங்கும் திட்டம் எப்போது ஆரம்பம் தெரியுமா?

305
ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.2000 வழங்கும் திட்டம் எப்போது தெரியுமா
பாருங்க:  பிப்.,24 முதல் ரூ.2000 வழங்கும் திட்டம்! நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?