பாருங்க:  உன்ன பெத்தது எந்த...? - தரக்குறைவாக விமர்சித்தவருக்கு குஷ்பு பதிலடி!