ஃபாஸ்ட் டேக் என்றால் என்ன? FasTag என்றால் என்ன?

 

பாருங்க:  டிக் டாக் போலவே யூ டியூப் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தொழில் நுட்பம்