2019 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி சதவீதம் குறையும் ஆபத்து!

305
2019 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி சதவீதம் குறையும் ஆபத்து!
பாருங்க:  2019 ப்ளஸ் 2 முடிவுகளை தள்ளி வைக்க வேண்டும் - முதுநிலை ஆசிரியர்கள்!