2019 தமிழக அரசின் இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தைத் துவக்கி வைத்த முதல்வர்!

973
பாருங்க:  ஜியோ போராட்டம் : பள்ளிக்கு வராத ஆசிரியர்களை கட்டம் கட்டும் அரசு