இனி 10 நிமிட குடிநீர் இடைவேளை; தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிரடி!