இனி 10 நிமிட குடிநீர் இடைவேளை; தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிரடி!

 

பாருங்க:  5வது மற்றும் 8ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு - பெற்றோர்கள் அதிர்ச்சி