பாருங்க:  முடங்கியதா வோடஃபோன் நெட்வொர்க்? பாதிப்பை சரி செய்கிறதா நிறுவனம்?