கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து 29 beauty camera apps நீக்கப்பட்டுள்ளது! ஏன் தெரியுமா?

505
கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து 29 beauty camera apps நீக்கப்பட்டுள்ளது

 1. ப்ரோ கேமரா பியூடி(Pro Camera Beauty)
 2. கார்ட்டூன் ஆர்ட் போட்டோ(Cartoon Art Photo)
 3. எமோஜி கேமரா (Emoji Camera)
 4. ஆர்ட்டிஸ்ட் எஃபெக்ட் ஃபில்டர்(Artistic effect Filter)
 5. ஆர்ட் எடிட்டர்(Art Editor)
 6. பியூட்டி கேமரா(Beauty Camera)
 7. செல்ஃபி கேமரா ப்ரோ(Selfie Camera Pro)
 8. ஹரிசான் ப்யூட்டி கேமரா (Horizon Beauty Camera)
 9. சூப்பர் கேமரா(Super Camera)
 10. ஆர்ட் எஃபெக்ட் ஃபார் போட்டோ(Art Effects for Photo)
 11. ஆவ்சம் கார்ட்டூன் ஆர்ட்(Awesome Cartoon Art)
 12. ஆர்ட் ஃபில்டர் போட்டோ(Art Filter Photo)
 13. ஆர்ட் ஃபில்டர் போட்டோ எஃபெக்ட்(Art Filter Photo Effcts)
 14. கார்ட்டூன் எஃபெக்ட்(Cartoon Effect)
 15. ஆர்ட் எஃபெக்ட்(Art Effect)
 16. போட்டோ எடிட்டர்(Photo Editor)
 17. வால்பேப்பர்ஸ் எச்டி(Wallpapers HD)
 18. மேஜிக் ஆர்ட் ஃபில்டர் போட்டோ எடிட்டர்(Magic Art Filter Photo Editor)
 19. ஃபில் ஆர்ட் போட்டோ எடிட்டர்(Fill Art Photo Editor)
 20. ஆர்ட் ஃப்லிப் போட்டோ எடிட்டிங்(ArtFlipPhotoEditing)
 21. ஆர்ட் ஃபில்டர்(Art Filter)
 22. கார்ட்டூன் ஆர்ட் போட்டோ(Cartoon Art Photo)
 23. ப்ரிஸ்மா போட்டோ எஃபெக்ட்(Prizma Photo Effect)
 24. கார்ட்டூன் ஆர்ட் போட்டோ ஃபில்டர்(Cartoon Art Photo Filter)
 25. ஆர்ட் ஃபில்டர் போட்டோ எடிட்டர்(Art Filter Photo Editor)
 26. பிக்ஸ்சர்(Pixture)
 27. ஆர்ட் எஃபெக்ட (Art Effect)
 28. போட்டோ ஆர்ட் எஃபெக்ட்(Photo Art Effect)
 29. கார்ட்டூன் போட்டோ ஃபில்டர்(Cartoon Photo Filter)
பாருங்க:  TikTok பயன்படுத்தும் தமிழ்நாடு பயனர்களுக்கு புதிய பாதுகாப்பு வசதி!