பாருங்க:  அங்கீகாரமற்ற செயலியை பயன்படுத்த தடை; வாட்ஸ் அப் நிறுவனம்!