இன்ஜினீயரிங் அரியர் தேர்வு முறையில் புதிய விதிமுறை 2019

358
இன்ஜினீயரிங் அரியர் தேர்வு முறையில் புதிய விதிமுறை

இன்ஜினீயரிங் படிக்கும் மாணவர்கள் ‘அரியர்’ தேர்வுகளை அடுத்த செமஸ்டரிலேயே எழுதலாம்!

பாருங்க:  TET தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு போட்டி தேர்வு 2019 - TRB வெளியிட்ட அறிவிப்பு 2019