இன்ஜினீயரிங் அரியர் தேர்வு முறையில் புதிய விதிமுறை 2019

390
இன்ஜினீயரிங் அரியர் தேர்வு முறையில் புதிய விதிமுறை

இன்ஜினீயரிங் படிக்கும் மாணவர்கள் ‘அரியர்’ தேர்வுகளை அடுத்த செமஸ்டரிலேயே எழுதலாம்!

பாருங்க:  எம்.இ, எம்.டெக் படிப்புக்கான TANCET நுழைவுத்தேர்வு - அண்ணா பல்கலைக்கழகம்!