இன்ஜினீயரிங் அரியர் தேர்வு முறையில் புதிய விதிமுறை 2019

317
இன்ஜினீயரிங் அரியர் தேர்வு முறையில் புதிய விதிமுறை

இன்ஜினீயரிங் படிக்கும் மாணவர்கள் ‘அரியர்’ தேர்வுகளை அடுத்த செமஸ்டரிலேயே எழுதலாம்!

பாருங்க:  செமஸ்டர் மற்றும் அரியர் தேர்வுகளில் மோசடியில் ஈடுப்பட்ட 130 பொறியியல் மாணவர்கள்!