வருடத்திற்கு ஒருமுறை(19-02-2019) வரும் மாசிமகம் எந்த தெய்வத்தை வழிபடலாம்?

538
வருடத்திற்கு ஒருமுறை(19-02-2019) வரும் மாசிமகம் எந்த தெய்வத்தை வழிபடலாம்
பாருங்க:  நாளை மஹாளய அமாவாசை- கோவிட் 19 தடையால் எப்படி பித்ரு தர்ப்பணம் செய்யலாம்