மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இலவச லட்டு பிரசாதம்! Free Laddu Madurai
Meenakshmi Amman Temple 2019

 

பாருங்க:  மீண்டும் ஒரு சாதி அவலம்.. கொட்டும் மழையில் பிணம் எரிப்பு - மதுரையில் அதிர்ச்சி